Υπηρεσία

Θα προσαρμοστούμε στις ανάγκες των πελατών για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών του εργοστασίου ανάμειξης ασφάλτου, θα κάνουμε έρευνα πεδίου, θα κάνουμε ένα καλό πρόγραμμα για να επιλέξουν οι πελάτες.

Και όταν το εργοστάσιο ασφάλτου έρχεται σε εξυπηρέτηση μετά την πώληση, εκτελείται ένα σύστημα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική επικοινωνία για τα δεδομένα παραγωγής, καθώς και τις φωτογραφίες του εργοστασίου ανάμειξης στα κεντρικά γραφεία της CXTCM. Κατά τη λήψη των πληροφοριών, το εξελιγμένο προσωπικό μας μετά την πώληση είναι υπεύθυνο για την ανάλυση προβλημάτων και την έγκαιρη παροχή λύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, το ενενήντα τοις εκατό, ή και υψηλότερα των προβλημάτων διευθετούνται γρήγορα, γεγονός που συμβάλλει στην επίτευξη μειωμένου κόστους και συντομεύσεως του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Επιλέγοντας το CXTCM, επιλέγετε μια βέλτιστη λύση εγκατάστασης ανάμιξης.

Κάθε χρόνο, θα διοργανώνουμε σεμινάρια κατάρτισης για πελάτες για την εκπαίδευση χειριστών εργοστασίου ανάμειξης ασφάλτου, για τη βελτίωση της ικανότητάς τους να λειτουργούν τα εργοστάσια και θα απονέμονται πιστοποιητικά.

Ταυτόχρονα, θα σχεδιάσουμε να οργανώνουμε την τεχνική ομάδα στο χώρο κάθε χρόνο για τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας της λειτουργίας του σταθμού ανάμειξης, την επισήμανση της αμέλειας στην καθημερινή συντήρηση του εξοπλισμού για τους χρήστες, την υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ώστε οι πελάτες να μπορούν να χρησιμοποιούν πιο άνετα το εργοστάσιο ασφάλτου.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy