Εκθεση

Προκειμένου να επεκτείνουμε την αγορά των προϊόντων μας, συμμετέχουμε σε παντός είδους συναφείς εκθέσεις μηχανημάτων.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με περισσότερους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.